Unika bilder från Ekornavallens gravfält

Nu har arkeologerna för första gången skapat bilder av hur gravfältet Ekornavallen ser ut – under marken.
Utan att behöva sätta spaden i marken har man nu upptäckt nya gravar och rester av byggnader.
– Det här är första gången den nya metoden magneto­meter används på Ekornavallen, säger projektledaren Mikael Jägerbrand.

I dag presenteras för första gången bilder som visar vad som finns under marken på det 6 000 år gamla gravfältet Ekornavallen utanför Falköping.
Undersökningen av gravfältet är gjord av arkeologen Andreas Viberg från Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms Universitet och projekt­ledaren Mikael Jägerbrand.
– Vi har använt en ny metod som gör att man inte behöver göra en utgrävning för att se vad som finns under marken, säger arkeolog Mikael Jägerbrand.
– Vi har gjort flera spännande upptäckter, bland annat två okända gravar och stora skador från moderna byggnader.
Den metod som nu använts för första gången på Ekornavallen är mätningar med en magnetometer, ett instrument som mäter styrkan på jordens magnetfält och begravda arkeologiska lämningars påverkan på magnetfältet. Det går bland annat att upptäcka förekomster av magnetisk sten och metall, det går också att se om någon grävt gropar eller diken.
– Resultaten från våra begränsade mätningar blev mycket lyckade, säger Andreas Viberg som är en av Sveriges ledande experter på magnetometer-undersökningar.
– Marken här på Ekornavallen är perfekt för magnetometer så det finns massor av upptäckter kvar att göra om man gör en större undersökning av hela gravfältet.
Resultaten från undersökningen har nu lämnats över till lokala museer och myndigheter. Forskningsprojektet är finansierat av Brusewitz Donationsfond.
Klicka här om du vill ladda ner rapporten från undersökningen.